skip to content

Site in English  

Grootste Merino-nageslagtoets nóg.

Meer as 3100 Merino-ooie, met 15 Konsortium-ramme gepaar, is die grootste nageslagtoets wat nog in die Merinobedryf aangepak is. Die Konsortium-telers stap graag díe pad om geneties meerderwaardige vaars te identifiseer.

Die nageslag is in drie bestuursgroepe ontleed. Die projekbestuurders was John Luscombe, 'n Konsortium-teler, Barry Griesel van Trio-Merino′s naby Springfontein, en Willouw van Heerden van die plaas Wolwekuil, Victoria-Wes. Die ooie is van Maart tot Mei 2003 gepaar. Hulle het van Augustus tot Oktober gelam en is van Januarie tot Maart 2004 gespeen. Op jaarouderdom is hulle prestasietoets en t.o.v. 11 wol- en bouvorm-eienskappe deur onafhanklike rasinspekteurs visueel beoordeel.

Buiten díe groot projek, was Konsortium-ramme deel van nog ses ander Merino-nageslagtoetse wat van September 2003 tot Augustus 2004 afgehandel is. Dit het 'n nageslagtoets ingesluit by die landbouskool Marlow, naby Cradock, asook twee toetse in die distrik van Calvinia.

"Ons ondersteun graag die inisiatief van Merino SA om geneties meerderwaardige vaars te identifiseer, en só die ekonomiese vooruitgang van ons kuddes te verseker," sê die span.

Sien Nuus Argief

Vorige bladsy  |  Terug na bo  |  Site in English  |  
Powered by Invoices Online