skip to content

Site in English  

Die meeste in 10 jaar

Konsortium-Merino het die meeste ramme wat die afgelope 10 jaar op ?n Merinoveiling in Suid-Afrika verkoop is, in 2004 ge?wenaar en in 2005 oortref.

Al 153 ramme op Konsortium se sewende veiling (2 September 2004) is teen ?n gemiddelde prys van R4 970 verkoop. Die vorige meeste vir die afgelope dekade was 153 ramme wat in 1996 teen ?n gemiddelde prys van R1 790 op die Suidkaap se groepveiling verkoop is. En toe oortref die Konsortium-span d?e mylpaal op hul agtste produksieveiling deur 161 ramme teen gemiddeld R3106 te verkoop.

Die veldramklub wat die afgelope 10 jaar met die hoogste verkope spog, is Karooklub met sy 116 uit ?n groep van 159 ramme in 1997. In die goue jare het Bloemfontein se amptelike Lente-ramveiling tot soveel as 965 ramme in 1952 aangebied. Die meeste wat nog verkoop is, was 874 van 956 ramme wat in Augustus 1957 deur 99 telers aangebied is.

In die 1970?s het Bloemfontein se Lente- en Herfs-aanbod geleidelik afgeneem na onderskeidelik 294 en 217, waarvan 289 en 199 in 1979 verkoop is. Sedertdien het sy krane opgedroog na ?n hoogste Lente-en Herfs-aanbod vir die afgelope 10 jaar van onderskeidelik 150 (1996) en 170 (1996) waarvan 114 en 130 verkoop is.

Previous: Groot en fyn

Sien Nuus Argief

Vorige bladsy  |  Terug na bo  |  Site in English  |  
Powered by Invoices Online