skip to content

Site in English  

'n Gewigtige saak

Hamels wat gemiddeld 59kg weeg en 49% van hul lewendige gewig uitslag, is rede om oor te glimlag. Veral as hulle op natuurlike veld uitgegroei het.

Willouw van Heerden, projekbestuurder van die Konsortium-Merino, het in Junie 2003 sowat 420 hamels bemark. Díe span hoofsaaklik twee- tot viertand hamels, waaronder ook sowat 100 sestand gesny het, het gemiddeld 59kg stuk geweeg. Hul gemiddelde uitslag-gewig was 29kg. Dit is bykans 50% van hul lewendige gewig.

Sien Nuus Argief

Vorige bladsy  |  Terug na bo  |  Site in English  |  
Powered by Invoices Online