skip to content

Site in English  

Meer oor ons

Die span gladdelyf-Merinotelers jaag hul teeldoelwit van 'n vrugbare skaap, met ‘n groot karkas en fynwol van gehalte met ywer en entoesiasme na. Die Konsortium stel hulle teoreties in staat om soveel vinniger as ‘n stoetboer op sy eie hul teeldoelwit te bereik. Die telers put bevrediging uit hul voortdurende strewe na vooruitgang. “Moet nooit ‘n beperking plaas op wat jy wil bereik nie,” eggo hulle. Die span is entoesiasties oor die lewe en het ‘n passie vir wat hul doen. Langs die pad word hegte vriendskappe met ander gesnoer.

Kudde pluspunte

  •     Die Konsortium-kuddes se onderskeie gemiddelde skeerselveseldiktes wissel die afgelope jare tussen 18.5 en 19.5 mikron. Wissellammers skeer 16 - 17.2 mikron wol.
  •     Die gemiddelde skoonopbrengs van hul hooflyne is 70% en meer, terwyl díe van ramme op hul veilings tot so hoog as 81% is.
  •     Hulle spog met lampersentsasies van meer as 100% vir hul onderskeie kuddes en tot soveel as 140% vir hul Merinostoeterye.
  •     Slaglammers word in normale jare van die veld af op 30 tot 40kg gespeen. In goeie jare kan hulle tot 50kg weeg.

Hier is vyf manne met ‘n passie en liefde vir Merinoteling, wat hulle tot ‘n hegte eenheid saamgesnoer het. Saam bied hulle vandag se Merinoboer soveel meer.

“The strength of diversity. The power of focus.”  Anon

Volgende: Voordele
Vorige bladsy  |  Terug na bo  |  Site in English  |  
Powered by Invoices Online