skip to content

Site in English  

Konsortium bied meer

Teen ‘n jaarlikse fooi van slegs R6 per ooi verskaf die Konsortium-maatskappy ‘n uitgebreide diens en veiligheidsnet aan sy boere. Dit sluit in:

  • top Merinogenetika;
  • ‘n korting van 10% per ram, op alle Konsortium-Merinoramme aangekoop;
  • Konsortium-kundigheid, wat sal bydra tot finansiële vooruitgang;
  • bystand ten opsigte van ooiseleksie, die keur van ramme en bestuur van skaapkuddes;
  • toesig oor kuddes se vordering deur ‘n eenvoudige rekenaarmodel, wat die prestasie van kuddes meet, sodat boere weet hoe hulle verbeter;
  • ‘n handelsmerk van hoë gehalte wat 'n premie verdien;
  • die bemarking van goedgekeurde ooie onder die Konsortium-handelsmerk;
  • die bemarking van wol onder die handelsmerk; en
  • die bemarking van vleis onder die handelsmerk.

Alle wolboere kan van die Konsortium-raadgewersdiens gebruik maak. Die vrywillige kontrak word jaarliks hernieu.

Volgende: Boere mentors
Vorige bladsy  |  Terug na bo  |  Site in English  |  
Powered by Invoices Online