Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/konsorti/classes/forceutf8/Encoding.php on line 185

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/konsorti/classes/forceutf8/Encoding.php on line 187

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/konsorti/classes/forceutf8/Encoding.php on line 188

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/konsorti/classes/forceutf8/Encoding.php on line 189
Gereelde Vrae

skip to content

Site in English  

Gereelde Vrae

 1. Wie is die Konsortium-maatskappy?
 2. Wie is die Konsortium-Merinotelers?
 3. Hoe kan Konsortium-Merino waarde voeg tot my boerdery?
 4. Wat is die werk van Konsortium se kliënteraadgewers en boere-mentors?
 5. Wat is die verskil tussen handelsmerk-ooie en goedgekeurde ooie?
 6. Hoe lyk die spesiale oorplaatjies?
 7. Wanneer word die oorplaatjies aangebring?
 8. Moet ek Konsortium se raadgewers/mentors gebruik om my skaap te klas?
 9. Oom Piet bemark alle jare my skaap... Wat nou?
 10. Hoeveel ooie moet ek op die kontrak aandui?
 11. Wanneer betaal ek my R6 per ooi?
 12. Waarop kry ek 10% afslag?
 13. As ek ?n kontrak sluit, moet ek my ramme net by Konsortium koop?
 14. Wanneer ontvang ek my 10% korting op ram-aankope?
 15. Wanneer kry ek my verwerkte boerderysyfers?
 16. Vir wie moet ek kontak as ek 'n probleem het, of hulp benodig?

Wie is die Konsortium-maatskappy?

Die aandeelhouers is John Luscombe, Gawie van Heerden en die WS van Heerden familietrust.

Wie is die Konsortium-Merinotelers?

Die vyf telers is Gawie van Heerden (Dombietersfontein, Victoria-Wes), John Luscombe (Cypress Grove, Richmond), Christo Erasmus (Brandewynskuil, Loxton), Vetties Esterhuizen (Victoria-Merino’s, Victoria-Wes) en Phil van der Merwe (Victoria-Wes).

Hoe kan Konsortium-Merino waarde voeg tot my boerdery?

Konsortium-Merino wil begin by die verkoop van jou surplus-vee. Baie kliënte het oorskot-ooie wat reeds aan die handelsmerk-standaarde voldoen. Díe ooie kan ‘n premie vir jou verdien. Sedert 2009 bemark Konsortium-Merino ook voerkraal-skaap en stoorlammers onder die handelsmerk. Hoeveelheid en tipe (t.o.v vleis- en wolproduksie) verleen bedingingsmag in die mark. Konsortium wil dit op die langtermyn in geld vir sy boere omskep.

Wat is die werk van Konsortium se kliënteraadgewers en boere-mentors?

Hulle is hoofsaaklik Konsortium-Merino se handelsmerk-bestuurders. Die raadgewers en mentors moet die Konsortium-tipe op boere se plase vestig en beskerm tot voordeel van almal wat by die Konsortium-familie aansluit. Met behulp van spesiale oorplaatjies sal hulle mettertyd handelsmerk-ooie, goedgekeurde ooie en Konsortium-slagvee by kliënte identifiseer en assulks bemark.

Die raadgewer/mentor help jou ook o.m met ooiseleksie, die keur van jou ramme en gee raad ten opsigte van kuddebestuur. Met behulp van ‘n eenvoudige rekenaarmodel word Merinokuddes se prestasie gemeet en dus saam met jou toesig gehou oor jou produksie en vordering.

Wat is die verskil tussen handelsmerk-ooie en goedgekeurde ooie?

Goedgekeurde ooie is veldaangepas en spog minstens met ‘n goeie vleiskarkas en medium- tot fynwol van gehalte - eienskappe waarvoor die Konsortium-tipe landswyd bekend is. Dit sal jong ooie wees, wat nog nie gelam het nie. Hulle ontvang pienk oorplaatjies.

Handelsmerk-ooie is goedgekeurde ooie wat dragtig gesertifiseer is. Vrugbaarheid is belangrik, en daarom sal ooie se lamgeskiedenis op die oorplaatjies aangedui word. ‘n Goedgekeurde ooi word dus eers ‘n handelsmerk-ooi as sy gelam het. Op haar pienk oorplaatjie word ‘n halfmaantjie uitgepons vir elke lam wat sy kry.

Aanbevole ooie voldoen dalk nie aan al die eienskappe van ‘n handelsmerk-ooi nie, maar is steeds ‘n aanvaarbare boerskaap bv. die ooi spog met ‘n goeie vleiskarkas, maar het nog nie lang, sagte wol nie. Hulle kry pers oorplaatjies, waarop die ooie se produksiejare en hoeveelheid lammers aangedui word.

Hoe lyk die spesiale oorplaatjies?

Goedgekeurde en handelsmerk-ooie kry pienk oorplaatjies. Aanbevole ooie kry pers oorplaatjies. Op die oorplaatjie sal die Konsortium-logo, die kliënt se nommer en die ooi se lamgeskiedenis (produksiejare en hoveelheid lammers) aangedui word.

Wanneer word die oorplaatjies aangebring?

Na ‘n deeglike evaluasie van jou ooikudde sal ooie, wat aan die handelsmerkstandaarde voldoen, hul oorplaatjies ontvang. Die oorplaatjies word deur Konsortium-Merino voorsien en mag slegs deur ons raadgewers/mentors aangebring word. Oorplaatjies vir alle jong ooie en surplusvee, wat onder die Konsortium-handelsmerk bemark word, is gratis.

Moet ek Konsortium se raadgewers/mentors gebruik om my skaap te klas?

Kliënte is welkom om ander raadgewers te gebruik om hul skaap te klas, maar slegs Cobus (Viv), en die Konsortium-mentors mag die keuring/“branding” van die handelsmerk-ooie doen. Jy kan kies van watter Konsortium-dienste jy gebruik wil maak. Die prys per ooi bly egter dieselfde.

Oom Piet bemark alle jare my skaap... Wat nou?

Kliënte is onder geen verpligting om hul oorskot-vee deur Konsortium-Merino te bemark nie. Die makelaar deur wie jy jou wol bemark, bly ook jou keuse.

Hoeveel ooie moet ek op die kontrak aandui?

Die getal ooie wat jy inteken, is die gemiddelde aantal produserende ooie op jou plaas - m.a.w. die hoeveelheid ooie wat jaarliks gepaar word.

Wanneer betaal ek my R6 per ooi?

Konsortium-Merino sal jaarliks ‘n faktuur aan sy kliënte verskaf, waarna betaling kan geskied. Die prys vir nuwe lede is R6 per ooi, per jaar. Jy kan kwartaalliks, of eenmalig vooruitbetaal. Indien jy verkies om vir die jaar vooruit te betaal, sal jy 10% korting ontvang.

Waarop kry ek 10% afslag?

Konsortium-kliënte, wat kontrakte gesluit het, kry 10% afslag op alle Konsortium-ramme van die vyf Konsortium-telers. Dit sluit aankope op alle veilings en plaasverkoopramme in. Indien twee of meer persone 'n ram saam koop, sal die ram se prys tussen die hoeveelheid kopers gedeel word, en die 10% voordeel aan elk van die kopers op sy deel van die koopprys gegee word. Om verwarring te voorkom - gee asseblief alle kopers by verkoopspunte op.

As ek ?n kontrak sluit, moet ek my ramme net by Konsortium koop?

Jy is onder geen verpligting nie en kan jou ramme op enige plek koop. Die doelwit is egter om jou ooie so gou as moontlik aan Konsortium se handelsmerkstandaarde te laat voldoen. Ons glo die ramme wat dit die beste/vinnigste gaan regkry, Konsortium-genetika is.

Wanneer ontvang ek my 10% korting op ram-aankope?

Veiling-aankope: Jy betaal die volle koopprys op veilings aan die makelaar. Konsortium-Merino sal die 10% korting 30 dae na afloop van die veiling aan jou terugbetaal.

Wanneer kry ek my verwerkte boerderysyfers?

Vergelykbare boerderysyfers, oor jou kuddeprestasie, sal jaarliks aan jou bekend gemaak word. Dit sal deurgaans as vertroulik beskou word.

Vir wie moet ek kontak as ek 'n probleem het, of hulp benodig?

Vir enige ram-of teling-navrae bel vir Gawie @ 082 321 3233, of vir John @ 053- 6930 900. Vir navrae oor kontrakte en dienste bel vir Braam @ 082 411 15922008. Vir afsprake m.b.t kudde-evaluasie, ooi-seleksie, ram-keuring ens. bel jou boere-mentor of die raadgewers. Vir enige kantoor-navrae bel vir Nel-Marie @ 082 307 6921.

Volgende: Kontrak
Vorige bladsy  |  Terug na bo  |  Site in English  |  
Powered by Invoices Online