skip to content

Site in English  

Een groot familie

Altesaam 130 boere, met sowat 243 000 produserende Merino-ooie, het al by die Konsortium-familie aangesluit. Braam Coetzee, besturende direkteur, sê die mikpunt is om in 2019 nagenoeg  600 000 ooie in die Konsortium-stal te hê.

Hy laat glip daar is reeds besighede wat Konsortium nader om oor voordele van samewerking en premies te onderhandel. Die maatskappy is egter nie oorhaastig nie. “Ons moet eers strukture vestig en getalle bou vir beter bedingingsmag en sukses op die lange duur.”

Elkeen van Konsortium se ingetekende boere is nou deel van die groter prentjie - ‘n onmisbare stukkie van die Konsortium-legkaart. Hoe gepas die Konsortium trefsin: ”Saam bied ons meer..."

Vorige bladsy  |  Terug na bo  |  Site in English  |  
Powered by Invoices Online