skip to content

Site in English  

Die Merino

Die Konsortium-Merinotelers is besig met die “fine tuning” van die ideale dubbeldoel-Merino - ‘n groot karkas met medium tot fynwol van gehalte, wat vrugbaar is en landswyd aanpas. Dat hul op die regte pad is, word deur hul boerderysyfers, tevrede kopers en ‘n landswye aanvraag na hul gladdelyf-Merino bevestig.

Besoek asb. die volgende:
Vorige bladsy  |  Terug na bo  |  Site in English  |  
Powered by Invoices Online