skip to content

Site in English  

Die Maatskappy

In 2001 het Konsortium-Merino as vier telers met 78 ramme op een veiling afgeskop. Vandag verkoop die groep die meeste ramme op amptelike veilings in Suid-Afrika en het die SA rekordomset vir ‘n Merinoramveiling reeds ses keer verbeter.

As uitvloeisel van hul groei en strewe na uitnemendheid is die Konsortium-Merino maatskappy in Mei 2005 gestig. Die aandeelhouers is John Luscombe, Gawie van Heerden en die WS van Heerden Familietrust.

Die Konsortium-span se passie en entoesiasme vir hul Merino's is aansteeklik. Vermeng dit met ‘n deurdagte besigheidsplan, toewyding en integriteit en jy besef gou hier is ‘n wenresep aan die broei. Hierdie groep het visie. Hulle fokus op die verbetering van die Konsortium-Merinotipe, en die uitbouing van hul handelsmerk om groei en goeie geld vir almal in die Konsortium-familie te verseker.

Besoek asb. die volgende:
Vorige bladsy  |  Terug na bo  |  Site in English  |  
Powered by Invoices Online