skip to content

Site in English  

Die Boere

Altesaam 130 boere, met sowat 243 000 produserende Merino-ooie, het al by die Konsortium-familie aangesluit. Die mikpunt is om in 2019 nagenoeg 600 000 ooie in die Konsortium-stal te hê.

Besoek asb. die volgende:
Vorige bladsy  |  Terug na bo  |  Site in English  |  
Powered by Invoices Online