skip to content

Site in English  

Boere mentors

In Konsortium-Merino (KM) se soeke na 'n werkbare metode om al ons boere met raad en daad te bedien, is besluit om boerementors aan te stel, wat hul praktiese boerderykennis met ander boere in die groep kan deel. 'n Paar manne is al in die tuig. Die mikpunt is om uiteindelik verskeie mentors landswyd in diens van KM te hê.

Die boerementors vervul dieselfde rol as Konsortium-Merino se kliënteraadgewers. Hulle moet die Konsortium-tipe op ons boere se plase vestig en beskerm tot voordeel van almal wat by die Konsortium-familie aansluit. Met behulp van spesiale oorplaatjies sal die mentors mettertyd handelsmerk-ooie, goedgekeurde ooie en Konsortium-slagvee by kliënte identifiseer en assulks bemark.

Hulle kan boere ook o.m. help met ooiseleksie, die keur van ramme en raad gee t.o.v kuddebestuur. Met behulp van 'n eenvoudige rekenaarmodel sal Konsortium-Merinokuddes se prestasie gemeet word om sodoende toesig te hou oor hul produksie en vordering.

Volgende: Gereelde Vrae
Vorige bladsy  |  Terug na bo  |  Site in English  |  
Powered by Invoices Online